[rev_slider slide-home]

Anh Phạm Văn Sinh

Địa chỉ: 360C bến vân đồn phường 1 quận 4 tphcm.
Thận trái có một đám từ 6 đến 7 viên sỏi, sỏi niệu quản 12mm.
Thận phải bị nang vôi hóa 14mm.
Anh sử dụng liệu trình 100 viên Hoạt Thạch Tán sau đó đi siêu âm lại:
Thận trái chỉ còn một viên sỏi 4mm, hết sỏi niệu quản 12mm.
Thận phải sạch nang vôi hóa 14mm.
Anh đang tiếp tục dùng thêm liệu trình thứ 2 để ra hết sỏi và chống tái phát.

Kết quả siêu âm:

Tin khác