Chuyển tới nội dung
Trang chủ » เปล ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาใหม่ได้อย่างมีสุขใจ

เปล ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาใหม่ได้อย่างมีสุขใจ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ รวมประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน l พร้อมคำอ่านคำแปล

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ รวมประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน L พร้อมคำอ่านคำแปล

เปล ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้คำศัพท์และการใช้งานในประโยค

1. แนะนำเกี่ยวกับคำว่า “เปล” ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษคำว่า “เปล” ที่มาจากภาษาไทย “เปล” มีความหมายที่หลากหลายและน่าสนใจ คำนี้มักถูกแปลเป็น “Hammock” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่นั่งหลับแบบกางตัว สามารถวางไว้ในสวนหรือบนริมหาด และเป็นที่นิยมในการผ่อนคลาย การพักผ่อน และการอ่านหนังสือ บทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับคำว่า “เปล” ในภาษาอังกฤษ รวมถึงความหมายและการใช้งานของคำนี้ในประโยคต่าง ๆ พร้อมกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและวิธีการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ในบทสนทนา นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า “เปล” ในภาษาอังกฤษด้วย

2. ความหมายและการใช้งานของคำว่า “เปล” ในประโยค

ในภาษาอังกฤษคำว่า “เปล” แปลเป็น “Hammock” เป็นสิ่งที่ถูกทำมาจากเส้นใย ผ้า หรือวัสดุอื่น ๆ แล้วแขวนไว้ระหว่างสองจุด เปลเชือกในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายเส้นเชือกและใช้ในการพักผ่อน เพื่อนอนหลับหรืออ่านหนังสือ

ตัวอย่างประโยคการใช้งานคำว่า “เปล” ในภาษาอังกฤษ:

 1. “I love lying on the hammock and reading a good book.”
  (ฉันชอบนอนอยู่บนเปลและอ่านหนังสือที่น่าสนใจ)

 2. “They set up a hammock between two palm trees on the beach.”
  (พวกเขาตั้งเปลขึ้นระหว่างต้นปาล์มสองต้นบนชายหาด)

 3. “After a long day of hiking, resting on a hammock feels amazing.”
  (หลังจากการปีนเขานานวัน การพักผ่อนบนเปลรู้สึกยอดเยี่ยม)

3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ “เปล” และความหมายในภาษาอังกฤษ

 • เปลเชือก ภาษาอังกฤษ (Hammock) – สิ่งที่นั่งหลับแบบกางตัวที่แขวนระหว่างสองจุด
 • เปลญวน ภาษาอังกฤษ (Hammock Stand) – โครงสร้างที่ใช้ในการยืดเปลและสร้างพื้นที่ในการนอนหลับ
 • เปลชายหาด ภาษาอังกฤษ (Beach Hammock) – เปลที่วางอยู่บนริมชายหาด
 • เปล คืออะไร (What is a Hammock) – คำอธิบายเกี่ยวกับเปลและลักษณะการใช้งาน
 • Cradle – เปลอีกชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายเปลแต่มีห่วงค้างหัวเพื่อล้อมรอบบริเตน
 • เปล ก ภาษา (Hammock Tree) – ต้นไม้ที่ใช้ในการแขวนเปล

4. วิธีการเรียนรู้คำศัพท์และการใช้คำว่า “เปล” ในบทสนทนา

เรียนรู้คำศัพท์ใหม่และการใช้คำว่า “เปล” ในบทสนทนาสามารถทำได้โดยการอ่านและฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเปลในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถฝึกฝนตัวอย่างการสื่อสารด้วยคำศัพท์นี้ในบทสนทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ด้วย

นี่คือขั้นตอนเพื่อเรียนรู้คำศัพท์และการใช้งานคำว่า “เปล” ในบทสนทนา:

 1. ศึกษาและอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: ค้นหาบทความหรือข้อมูลเกี่ยวกับเปลในภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

 2. ฝึกฟังและพูด: ฟังบทสนทนาที่มีคำศัพท์เปลี่ยนภาษาอังกฤษ พยายามตอบคำถามและพูดคุยให้เกิดความเข้าใจ

 3. สร้างบทสนทนา: ฝึกฝนการสร้างบทสนทนาโดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเปล ลองเล่นบทสนทนากับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน

 4. ใช้แอปพลิเคชันและเครื่องมือออนไลน์: มีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ให้บริการคำศัพท์และฝึกการสื่อสารในภาษาอังกฤษ ลองใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

 5. เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง: เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้โอกาสในการพูดคุยและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กลุ่มสนทนา คอร์สเรียน หรืออีเวนต์ที่เกี่ยวข้อง

5. การฝึกฝนทักษะการเปลี่ยนคำว่า “เปล” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนคำศัพท์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาภาษาต่าง ๆ นี้คือเคล็ดลับในการฝึกฝนทักษะการเปลี่ยนคำศัพท์:

 1. ทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์: เริ่มต้นด้วยคำศัพท์ที่คุ้นเคยและใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ผัก ผลไม้ สถานที่ เป็นต้น

 2. ฝึกอ่านและฟัง: อ่านและฟังเนื้อหาในภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือ บทความ รายการข่าว หรือเพลง ซ้ำๆ หลายครั้งเพื่อเข้าใจและฝึกฝนการออกเสียง

 3. ใช้ระบบการเรียนรู้ต่าง ๆ: ใช้วิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การจำลองสถานการณ์การสื่อสาร การเขียนบทสนทนา หรือการฝึกออกเสียง

 4. ใช้แอปพลิเคชันและเครื่องมือการเรียนรู้: มีแอปพลิเคชันและเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยในการฝึกฝนคำศัพท์และทักษะการเปลี่ยนคำศัพท์

 5. ฝึกเปลี่ยนคำศัพท์ในบทสนทนา: ฝึกฝนการเปลี่ยนคำศัพท์ในบทสนทนาโดยใช้คำศัพท์ที่เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

6. แหล่งข้อมูลและเครื่องมือเพื่อช่วยในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า “เปล” ในภาษาอังกฤษ

 • พจนานุกรมออนไลน์ Longdo: เป็นแหล่งค้นหาคำศัพท์และแปลภาษาไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทยที่มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับคำว่า “เปล” และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 • พจนานุกรมออนไลน์ Online English-Thai Dictionary: เป็นที่มาตรฐานสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย และให้ความหมายและตัวอย่างประโยค
 • Google Translate: เครื่องมือแปลภาษาออนไลน์ที่ให้บริการแปลคำศัพท์และประโยคในหลายภาษา
 • Babla: เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและภาษาอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลคำศัพท์ที่มากมายในทุกช่วงของชีวิต

เมื่อคุณศึกษาและฝึกฝนเกี่ยวกับเปล ภาษาอังกฤษอย่างใกล้ชิด ความเข้าใจในคำศัพท์และการใช้งานในประโยคจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเสริมสร้างทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: เปล ภาษาอังกฤษ เปลเชือก ภาษาอังกฤษ, เปลญวน ภาษาอังกฤษ, Hammock, เปลชายหาด ภาษาอังกฤษ, เปล คืออะไร, Cradle, เปล ก ภาษา, hammock แปลว่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เปล ภาษาอังกฤษ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ รวมประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน l พร้อมคำอ่านคำแปล
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ รวมประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน l พร้อมคำอ่านคำแปล

หมวดหมู่: Top 24 เปล ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: moctanduong.com

เปลเชือก ภาษาอังกฤษ

เปลเชือกภาษาอังกฤษ: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และใช้เปลเชือกในภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: เปลเชือก ภาษาอังกฤษ
ความตั้งใจของบทความ: ให้ข้อมูลแนะนำ, ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, อธิบายหลักการและแนวคิดเฉพาะเจาะจง
จำนวนคำขั้นต่ำ: 1,000 คำ
ภาษา: ภาษาไทย
สไตล์: ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, ควรให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด, อธิบายหลักการและแนวคิดเชิงลึกอย่างชัดเจนและละเอียดอ่อน
เอกสารอ้างอิง: https://dict.longdo.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5#:~:text=(n)%20cradle%2C%20See%20also,%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A, https://dict.longdo.com/search/*%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%99*, https://www.online-english-thai-dictionary.com/?word=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5&d=1&m=0&p=0, https://translate.google.com/?hl=th, https://www.babla.co.th/thai-english/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5
คำขออื่นๆ: ไม่ต้องมีแท็ก h2 ในโพสต์


เปลเชือก ภาษาอังกฤษ: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และใช้เปลเชือกในภาษาอังกฤษ

เปลเชือก เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจและน่าหายใจในภาษาไทยซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ “Cradle” ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่ใช้ในการห่อหุ้มและสงบสุข ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและสำราญกับเรื่องราวของคำศัพท์ที่น่าสนใจนี้ในภาษาอังกฤษ และทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปลเชือกในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดอ่อน

1. เปลเชือกคืออะไร?

เปลเชือกในภาษาอังกฤษหมายถึง “Cradle” ในภาษาไทย คือสิ่งที่ใช้ในการห่อหุ้ม หรือเป็นที่เตียนเสริมสำหรับบุตรแรกเกิด โดยทั่วไปเปลเชือกจะมีโครงสร้างที่เรียบง่ายประกอบด้วยท่อน้ำหรือท่อเปล่าๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนปลายที่ยื่นออกมานั้นอาจจะมีสายจับเพื่อให้สามารถทำให้เปลเชือกนั้นโยงและยกขึ้นหรือวางลงได้ตามที่ต้องการ

2. การใช้เปลเชือกในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ เปลเชือกมักจะถูกใช้ในหลากหลายทาง เริ่มตั้งแต่คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงการใช้ในทางสำนักงาน นอกจากความหมายที่เกี่ยวข้องกับ “Cradle” แล้วยังมีความหมายอื่นๆ เช่น ในคำศัพท์ทางเทคนิค เปลเชือกหมายถึงการดักจับสัญญาณในระบบสื่อสาร หรือในรูปแบบของคำนามย่อคือ “Elevator Cradle” ที่หมายถึงตะแกรงที่ใช้ในลิฟต์เพื่อยกของขึ้นลง

3. ความสำคัญของการเรียนรู้เปลเชือกในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และใช้คำศัพท์เปลเชือกในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในที่สุด เนื่องจากคำนี้ถูกใช้ในทั้งทางวิชาการและในชีวิตประจำวัน การเข้าใจความหมายและวิธีการใช้งานคำศัพท์นี้จะทำให้คุณสามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

4. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเปลเชือกในภาษาอังกฤษ

4.1 เปลเชือกคืออะไรในภาษาอังกฤษ?

เปลเชือกในภาษาอังกฤษหมายถึง “Cradle” ในภาษาไทย คือสิ่งที่ใช้ในการห่อหุ้ม หรือเป็นที่เตียนเสริมสำหรับบุตรแรกเกิด

4.2 เปลเชือกมีโครงสร้างอย่างไร?

เปลเชือกมักจะมีโครงสร้างที่เรียบง่ายประกอบด้วยท่อน้ำหรือท่อเปล่าๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนปลายที่ยื่นออกมานั้นอาจจะมีสายจับเพื่อให้สามารถทำให้เปลเชือกนั้นโยงและยกขึ้นหรือวางลงได้ตามที่ต้องการ

4.3 เปลเชือกในภาษาอังกฤษมีความหมายอื่นๆ อยู่ไหม?

ใช่, เปลเชือกในภาษาอังกฤษมีความหมายอื่นๆ นอกจากความหมายที่เกี่ยวข้องกับ “Cradle” แล้วยังมีความหมายอื่นเช่น ในคำศัพท์ทางเทคนิค หมายถึงการดักจับสัญญาณในระบบสื่อสาร หรือในรูปแบบของคำนามย่อคือ “Elevator Cradle” ที่หมายถึงตะแกรงที่ใช้ในลิฟต์เพื่อยกของขึ้นลง

5. สรุป

เปลเชือกเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจและมีความหมายหลากหลายที่ใช้ในภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และใช้คำนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจ ขอให้บทความนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเปลเชือกในภาษาอังกฤษ

เปลญวน ภาษาอังกฤษ

เปลญวน ภาษาอังกฤษ: คู่มือเบื้องหลังและความรู้ที่ลึกซึ้ง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเปลญวนในภาษาอังกฤษ

เปลญวนในภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือและน่าสับสน ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสับสนและไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงของคำนี้ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักเปลญวนในภาษาอังกฤษให้ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดอันดับในการค้นหาของ Google และช่วยให้คุณทำความเข้าใจและใช้คำนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในบริบทต่าง ๆ

เปลญวน (Cradle) ในภาษาอังกฤษหมายถึงอะไร?

คำว่า “เปลญวน” (Cradle) เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มีความหมายหลากหลาย แต่ละความหมายอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ นิยามที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ที่สำคัญที่สุดคือ “เปลญวน” ในความหมายของที่นอนของเด็กทารกหรือเด็กแรกเกิด เป็นที่นอนเล็ก ๆ ที่มีความนุ่มนวลใช้ในการบรรเทาความเครียดและปลอบคลุมเด็กเล็ก ๆ ในช่วงเวลาที่พวกเขายังไม่สามารถนั่งหรือยืนได้เอง

นอกจากนี้คำว่า “เปลญวน” ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น

 1. ความหมายทางคำศัพท์: เปลญวนอาจหมายถึงบริเตนที่ใช้เป็นที่ก่อนรถไฟหรือเรือเข้ามาจอด
 2. ความหมายทางท้องถิ่น: ในบางพื้นที่คำนี้อาจใช้เพื่อเรียกชื่อเหตุการณ์หรือเกิดขึ้น เช่น “งานเปลญวน”
 3. ความหมายทางการแพทย์: เปลญวนยังอาจหมายถึงอาการคลื่นไส้ที่พบในระหว่างตั้งครรภ์

การใช้คำว่า “เปลญวน” ในบริบทต่าง ๆ

การใช้คำศัพท์ “เปลญวน” ในภาษาอังกฤษอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความหมายของคำนี้กลายเป็นที่สับสนและน่าสนใจ ดังนี้

 1. ความหมายที่นอนของเด็ก: เปลญวนในที่นอนของเด็กทารกหมายถึงที่นอนขนาดเล็กที่อยู่ในประเภทของเตียงนอนที่เปิดมาจากด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งเด็กเล็กในช่วงแรกของชีวิต

 2. ความหมายในเรื่องราว: เปลญวนอาจใช้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและวัฒนธรรม เช่น การเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องราวที่มีตำนานเล่าต่อกันมา

 3. ความหมายในเชิงทางการท่องเที่ยว: เปลญวนอาจเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้บริการการพักผ่อนหรือที่พักอาศัยในบริเตนรูปแบบหนึ่ง เช่น บ้านพักตากอากาศและบริเตนที่มีอัตราค่าบริการที่เริ่มต้นจากราคาที่ถูกกว่า

 4. ความหมายทางการเฉพาะด้าน: ในแวดวงของการแพทย์เปลญวนอาจหมายถึงอาการคลื่นไส้ที่พบในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาแรกของการตั้งครรภ์และส่วนใหญ่จะหายไปเองเมื่อครรภ์ครบกำหนด

การใช้คำว่า “เปลญวน” ให้ถูกต้องและเหมาะสม

เนื่องจากคำศัพท์ “เปลญวน” เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย การใช้คำนี้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ตามด้านล่างนี้คือเคล็ดลับในการใช้คำนี้ให้ถูกต้อง:

 1. ศึกษาความหมาย: ก่อนใช้คำว่า “เปลญวน” ควรศึกษาความหมายที่แท้จริงของคำนี้ในบริบทที่ต้องการนำไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณใช้คำนี้ในทางที่ถูกต้อง

 2. เน้นความชัดเจน: ในกรณีที่คำว่า “เปลญวน” มีความหมายที่แตกต่างกันตามบริบท ควรใช้คำอื่นที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้นเพื่อละเว้นความสับสน

 3. ใช้ในบริบทที่เหมาะสม: หากคุณต้องการใช้คำนี้ในบริบทที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม ควรให้คำนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวหรือเสริมสร้างบรรยากาศให้เหมาะสม

 4. หากใช้ในเชิงทางการแพทย์: ในกรณีที่ใช้คำศัพท์ “เปลญวน” ในทางที่เกี่ยวข้องกับอาการคลื่นไส้ในระหว่างการตั้งครรภ์ ควรให้คำนี้อยู่ในบริบททางการแพทย์และไม่ควรใช้ในเชิงบูรณาการ

คำศัพท์ที่คล้ายกับ “เปลญวน” ในภาษาอังกฤษ

การค้นหาคำศัพท์ที่คล้ายกับ “เปลญวน” ในภาษาอังกฤษอาจจะช่วยให้คุณหาคำที่เหมาะสมกับบริบทที่ต้องการใช้งาน ดังนี้คือคำศัพท์ที่คล้ายกัน:

 1. Cradle (ครางค์): คำศัพท์ที่ใกล้เคียงกับ “เปลญวน” ในความหมายของที่นอนเล็ก ๆ สำหรับทารกหรือเด็กแรกเกิด

 2. Cot (คอท): คำที่ใช้เรียกชื่อเตียงนอนขนาดเล็ก ๆ ที่ใช้ในการนอนหลับของเด็กหรือทารก

 3. Bassinet (บาสซิเน็ต): คำศัพท์ที่ใกล้เคียงกับ “เปลญวน” ในความหมายของที่นอนเล็ก ๆ สำหรับทารกหรือเด็กแรกเกิด

สรุป

ในภาษาอังกฤษคำว่า “เปลญวน” (Cradle) เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ซึ่งมีความหมายหลักเกี่ยวกับที่นอนเล็ก ๆ สำหรับเด็กทารกหรือเด็กแรกเกิด แต่ยังมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ การใช้คำนี้ให้ถูกต้องและเหมาะสมในบริบทที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คำนี้มีความหมายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ควรคำนึงถึงคำศัพท์ที่คล้ายกันในกรณีที่ต้องการใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทนั้น หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความรู้และเสริมสร้างทักษะในการใช้คำ “เปลญวน” ให้ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

พบใช่ 38 เปล ภาษาอังกฤษ.

Hammock แปลว่า เปลญวน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Hammock แปลว่า เปลญวน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Hammock แปลว่า เปลญวน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Hammock แปลว่า เปลญวน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย Lesson 2 - Youtube
เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย Lesson 2 – Youtube
แปลภาษา ไทย เป็น อังกฤษ - แอปพลิเคชันใน Google Play
แปลภาษา ไทย เป็น อังกฤษ – แอปพลิเคชันใน Google Play
แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย และ ไทย เป็น อังกฤษ ในสายงานวิทยาศาสตร์ ทั้งเชิงวิชาการ และเชิงเทคนิค
แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย และ ไทย เป็น อังกฤษ ในสายงานวิทยาศาสตร์ ทั้งเชิงวิชาการ และเชิงเทคนิค
Pale แปลว่า? | Wordy Guru
Pale แปลว่า? | Wordy Guru
ฝึกแต่งประโยค แปลไทยเป็นอังกฤษ Lesson 2 - Youtube
ฝึกแต่งประโยค แปลไทยเป็นอังกฤษ Lesson 2 – Youtube
Gourd แปลว่า บวบ, ฟัก, แฟง, น้ำเต้า | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Gourd แปลว่า บวบ, ฟัก, แฟง, น้ำเต้า | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย Lesson 5 - Youtube
เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย Lesson 5 – Youtube
Male แปลว่า? | Wordy Guru
Male แปลว่า? | Wordy Guru
หนังสือ ฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
หนังสือ ฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย – Youtube
แจกพิกัด เว็บแปลภาษาอังกฤษ แปลได้ทั้งประโยคและบทความ ตุลาคม 2021 - Sale Here
แจกพิกัด เว็บแปลภาษาอังกฤษ แปลได้ทั้งประโยคและบทความ ตุลาคม 2021 – Sale Here
Bag แปลว่า? | Wordy Guru
Bag แปลว่า? | Wordy Guru
10 แอพแปลภาษาที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Ios และ Android
10 แอพแปลภาษาที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Ios และ Android
50 คําคมความรักภาษาอังกฤษโดนใจ พร้อมคำแปลไทย | Dailyenglish คลังความรู้ ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
50 คําคมความรักภาษาอังกฤษโดนใจ พร้อมคำแปลไทย | Dailyenglish คลังความรู้ ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
Bag แปลว่า? | Wordy Guru
Bag แปลว่า? | Wordy Guru
A - Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล
A – Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล
Rattan Ball แปลว่า? | Wordy Guru
Rattan Ball แปลว่า? | Wordy Guru
แปลภาษาไทยเป็นอังกิด: วิธีง่ายๆในการเรียนรู้การแปลภาษา - Hanoilaw Firm
แปลภาษาไทยเป็นอังกิด: วิธีง่ายๆในการเรียนรู้การแปลภาษา – Hanoilaw Firm
รวมคำศัพท์อาชีพ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล – Bestkru
รวมคำศัพท์อาชีพ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล – Bestkru
เครื่องแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย: สื่อสารไปกับโลกด้วยความเข้าใจทั้งสองภาษา - Hanoilaw Firm
เครื่องแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย: สื่อสารไปกับโลกด้วยความเข้าใจทั้งสองภาษา – Hanoilaw Firm
10 แชร์วิธีแปลภาษาอังกฤษ
10 แชร์วิธีแปลภาษาอังกฤษ “ประโยคง่ายๆ ใครก็แปลได้” Ep.1 – Vnptschool.Edu.Vn/Th
ฝึกการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คำต่อคำ สำหรับคนไทย / สำหรับ นักเรียนชั้น ม. 3 - ม. 4 - ม. 5 - ม. 6 - Youtube
ฝึกการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คำต่อคำ สำหรับคนไทย / สำหรับ นักเรียนชั้น ม. 3 – ม. 4 – ม. 5 – ม. 6 – Youtube
การแปลภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆ | E-Book ร้านหนังสือนายอินทร์
การแปลภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆ | E-Book ร้านหนังสือนายอินทร์
139 คำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกาย ภาษาอังกฤษ (Body Parts) พร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษออนไลน์
139 คำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกาย ภาษาอังกฤษ (Body Parts) พร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษออนไลน์
65 คำศัพท์ | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | ตัวอย่างประโยค | คำอ่านและแปล | เรียนง่าย ภาษาอังกฤษ - Youtube
65 คำศัพท์ | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | ตัวอย่างประโยค | คำอ่านและแปล | เรียนง่าย ภาษาอังกฤษ – Youtube
คำศัพท์ วันภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เสียงอ่าน คำแปล ฉบับเต็ม
คำศัพท์ วันภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เสียงอ่าน คำแปล ฉบับเต็ม
Shelf แปลว่า ชั้นวางของ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Shelf แปลว่า ชั้นวางของ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
แชตผ่านไลน์ แถมได้ภาษาอังกฤษ จะรอช้าทำไม - Pantip
แชตผ่านไลน์ แถมได้ภาษาอังกฤษ จะรอช้าทำไม – Pantip
แปลไทยเป็นอังกฤษ พร้อมคำอ่าน - แอปพลิเคชันใน Google Play
แปลไทยเป็นอังกฤษ พร้อมคำอ่าน – แอปพลิเคชันใน Google Play
คู่มือฝึกพูด ฝึกแปลภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น | ร้านหนังสือนายอินทร์
คู่มือฝึกพูด ฝึกแปลภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น | ร้านหนังสือนายอินทร์
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
📌 แปลภาษา En-Th/Th-En คิดราคาตามจำนวนคำ 📄
📌 แปลภาษา En-Th/Th-En คิดราคาตามจำนวนคำ 📄
อยากทราบเรทราคาการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ - Pantip
อยากทราบเรทราคาการแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ – Pantip
คู่มือฝึกพูด ฝึกแปลภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง | ร้านหนังสือนายอินทร์
คู่มือฝึกพูด ฝึกแปลภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง | ร้านหนังสือนายอินทร์
10 แอพแปลภาษา แนะนำ ปี 2023 แปลได้ทั้งจากรูปภาพและเสียง | Mybest
10 แอพแปลภาษา แนะนำ ปี 2023 แปลได้ทั้งจากรูปภาพและเสียง | Mybest
รับแปลภาษาอังกฤษ (English) พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ, Line Id: @Line2004
รับแปลภาษาอังกฤษ (English) พร้อมรับรองเอกสารครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ, Line Id: @Line2004
คำแปลภาษาอังกฤษราชกิจจานุเบกษา : Thai Government Gazette In Thai-English Series No. 2/2519 Translated From The Government Gazette Vol. 93 Parts 12, 22, 29, 31, 34, 35, 39, 43, 44, 48, 56
คำแปลภาษาอังกฤษราชกิจจานุเบกษา : Thai Government Gazette In Thai-English Series No. 2/2519 Translated From The Government Gazette Vol. 93 Parts 12, 22, 29, 31, 34, 35, 39, 43, 44, 48, 56
นร. ป.3 แปลภาษาอังกฤษ - Vnptschool.Edu.Vn/Th
นร. ป.3 แปลภาษาอังกฤษ – Vnptschool.Edu.Vn/Th
หนังสือภาษา มือใหม่หัดแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ การแปลภาษาอังกฤษ (Infinitybook Center) | Lazada.Co.Th
หนังสือภาษา มือใหม่หัดแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ การแปลภาษาอังกฤษ (Infinitybook Center) | Lazada.Co.Th
Backpack (แบคแพค) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Backpack (แบคแพค) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Each - แต่ละ ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษวันละคำ - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
Each – แต่ละ ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษวันละคำ – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์น่าสนใจพร้อมคำแปลภาษา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์น่าสนใจพร้อมคำแปลภาษา
10 แอพแปลภาษาที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Ios และ Android
10 แอพแปลภาษาที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Ios และ Android
แคปชั่นวันจันทร์ ภาษาอังกฤษ - It'S Monday 😂😂 » Best Review Asia
แคปชั่นวันจันทร์ ภาษาอังกฤษ – It’S Monday 😂😂 » Best Review Asia
10 การแปลภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal Translation) เริ่มต้นอย่างไร - Vnptschool.Edu.Vn/Th
10 การแปลภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal Translation) เริ่มต้นอย่างไร – Vnptschool.Edu.Vn/Th
Handbook Of English Translation : คู่มือ การแปลภาษาอังกฤษ
Handbook Of English Translation : คู่มือ การแปลภาษาอังกฤษ
เล่นเกมส์แจกขนม )) กระทู้ชวนแปล ภาษาอังกฤษ วันละคำ -- วันนี้ขอเสนอคำว่า ..... - Pantip
เล่นเกมส์แจกขนม )) กระทู้ชวนแปล ภาษาอังกฤษ วันละคำ — วันนี้ขอเสนอคำว่า ….. – Pantip
เว็บแปลภาษา รวม 10 เว็บไซต์เว็บแปลฟรี แปลคำศัพท์ - แปลบทความ
เว็บแปลภาษา รวม 10 เว็บไซต์เว็บแปลฟรี แปลคำศัพท์ – แปลบทความ

ลิงค์บทความ: เปล ภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ เปล ภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://moctanduong.com/category/mission-ahead

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *