Triệu chứng, các biến chứng nguy hiểm của bệnh sỏi thận