[rev_slider slide-home]

CHỊ PHÙNG THỊ NGA

Địa chỉ: vĩnh yên vĩnh phúc.

Chị đi khám được kêt luận bị hội chứng thận hư. Chị sử dụng liệu trình 100 viên Hoạt Thạch Tán sau 1 thời gian chị đi khám lại mọi chỉ số đã trả về âm tính bình thường.

Tin khác