Anh Phan Công Hân

Bị Hội Chứng Thận Hư 3 Năm, sử dụng liệu trình 100 viên xét nghiệm protein nước tiểu đã trở về âm tính.

Địa Chỉ: 76 yên phụ nhỏ, Quận Tây Hồ TP. Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm trước khi sử dụng thuốc:

Kết quả xét nghiệm sau khi sử dụng thuốc:

Tin khác