[rev_slider slide-home]

ANH PHẠM NGỌC THƯƠNG

Thận trái: đài bể thận giãn độ 1. Niệu quản: giãn 9mm, có 2 viên sỏi 7x4mm và 10x4mm. Anh sử dụng liệu trình 100v của nhà thuốc sau một tháng đi siêu âm lại kết quả hết sỏi.

Địa chỉ: xóm 5 xã diễn phát huyện diễn châu tỉnh nghệ an.

Tin khác