[rev_slider slide-home]

ANH HÀ VĂN KHÂN ĐỊA CHỈ MƯỜNG LANG

Thận phải đài bể thận giản độ 1, niệu quản 1/3 đoạn trên có sỏi kích thước 18.5×6.7 mm. Sau khi sử dụng liệu trình thuốc HOẠT THẠCH TÁN anh đi khám lại thấy hết sỏi. sau đây là kết quả trước và sau khi sử dụng:

Tin khác