[rev_slider slide-home]

ANH DƯƠNG HOÀNG HIỆP. địa chỉ Hà Nội.

Ngày 26/04/2017 anh đi siêu âm phát hiện: Thận trái có sỏi 8mm, Thận phải đài trên có sỏi 16mm. Anh sử dụng liệu trình thuốc nam gia truyền HOẠT THẠCH TÁN hộp 100 viên.

Ngày 03/07/2017 anh đi siêu âm: Thận trái sỏi giảm từ (8mm xuống 3mm), Thận trái sỏi giảm từ (16mm xuống 9mm). Anh tiếp tục sử dụng liệu trình 100 viên nữa.

Ngày 26/07/2017 anh đi siêu âm thì chỉ còn cặn sỏi.

Tin khác