[rev_slider slide-home]

Anh Dương Đức Thắng

Địa chỉ: 243/17B LƯU HỮU PHƯỚC PHƯỜNG 15 QUẬN 8 TP HCM.

Thận phải ứ nước độ 1, có sỏi niệu quản 7mm. Thận trái sỏi 4mm. Sử dụng liệu trình 100v hết ứ nước, ra được viên sỏi niệu quản 7mm.

Tin khác